Home

Nsph anhörig

Ofta upplever de anhöriga istället att man tvingas rycka in när samhällets stöd inte fungerar som det är tänkt. År 2015 gjorde NSPH en undersökning bland anhöriga till personer som drabbats av psykisk ohälsa. Många beskrev en utsatt situation med ständig oro för sin närstående om anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Man behöver alltså inte vara gifta eller släkt för att ha rätt att få stöd. NSPH-kansliet: 076-242 49 42 E-post: info@nsph.se Ekonomi: ekonomi@nsph.se. Våra medlemmar NSPH har överlag många föreningar där det bland annat finns anhörigfokus på speciella tillstånd eller diagnoser. På Attentions hemsida kan du läsa om att vara anhörig till någon med NPF. Det finns också anhörigkonsulenter ute i kommuner som man kan söka kontakt med. Forska i dina och dina anhörigas rättigheter

Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanliga reaktioner. Den långvariga stressen ökar risken för att anhöriga själv ska utveckla psykisk ohälsa. Läs mer om projektet här! Ingrid Lindholm, projektledare i Anhörigprojektet medverkade på NSPH:s Inspirationsdag för anhörigstöd. Här svarar hon på några frågor angående. Skriften vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation. Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov. 24 sidor. spa service in Boston spa service inf Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa på NSPH Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Våra fokusområden Anhörig Barn & unga Diskriminering Hälsa & återhämtning Bättre vård & omsorg Ökat brukarinflytande Äldre Rättspsykiatri Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. Läs mer om anhöriga här. NSPH, Riksförbundet Hjärnkoll, Nka, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Anhörig NSPH

För dig som är anhörig NSPH

 1. Förbättringsarbete med brukare och anhöriga Under 2013 testade vi att bjuda in brukare, anhöriga och personal för att tillsammans arbeta med förbättringar. Vi bildade fyra team som arbetade med olika förbättringsområden. Deltagarna kom både från psykiatriska verksamheter (landsting) och från socialpsykiatrin (kommuner). Förbättringsarbete drevs i fyra team som bestod av brukare.
 2. Under våren 2015 genomförde NSPH:s Anhörigprojekt en enkätundersökning som riktade sig till anhöriga till vuxna som har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning. Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa
 3. NSPHiG - Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. För ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa
 4. NSPH Anhörigprojektet genomförde 2015 en enkät för att undersöka situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Resultatet från enkäten visar att många anhöriga lever i en utsatt situation. Till stor del bekräftade svaren många av de erfarenheter som NSPH och dess medlemsorganisationer har
 5. Välkommen till NSPH Örebro län. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga
 6. Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt. Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt
 7. Anmälan till inspirationsdag om stöd till anhöriga 13/11 2020. Hej, anmälan till Inspirationsdag Anhörigstöd är fullsatt. För mer information kontakta info@nsph.se Du kan anmäla dig till webbsändingen via Länk till anmälan digitalt 13/11 Vänlig hälsnin

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa NSPH

Jag har en stödjande roll (i ett uppdrag eller som anhörig) Här får du tips på kontakter, förhållningssätt och sådant som kan vara bra att tänka på när du vill stötta någon annan. Den här sidan kan vara användbar både för dig som är närstående till eller har ett stöttande uppdrag åt någon (ex. som god man, förvaltare eller personligt ombud) Digital Anmälan - Inspirationsdag om stöd till anhöriga 13/11 2020 Hej, anmälan till Inspirationsdagen om Anhörigstöd 2020 är stängd. För mer information och frågor, kontakta info@nsph.s NSPH i Västmanland arbetar mot tre övergripande mål Bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och enskildas erfarenheter och vilja

Anhörigprojektet NSPH

 1. Vi stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. FPS erbjuder gemenskap i Stödgrupp åtta (8) träffar under hösten 2020 med start torsdagen den 15 oktober i Mellringe, Örebro. NSPH Örebro län. Nätverkssamordnare:.
 2. ering på grund av psykisk ohälsa. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. Din Rätt-kompassen är ett samarbete mellan NSPH och Uppdrag Psykisk Hälsa hos SKR
 3. NSPH Örebro län. Evenemang. Individuella stödsamtal för anhöriga i Karlskoga. Välkommen att boka stödsamtal. (FPS) har en anställd anhörigkonsulent som utifrån uppdrag från psykiatrin i Region Örebro län ger stöd till anhöriga i Örebro län..
 4. ska de tabu och rädslor som kretsar kring ämnet
 5. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Det regionala nätverket för NSPH i Örebro län bildades i november 2008.
 6. Studiecirkeln förbereder dig för en aktiv roll som representant för NSPH. Hur du som patient, brukare och anhörig, tillsammans med andra, kan få ökat inflytande i samhälle och vård. Kontakta oss för mer information eller besök oss under ett av våra medlemsmöten

NSPH Halland är ett nätverk av 6 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, antingen egen eller som nära anhörig. Läs mer om vad vi jobbar med! Läs mer om NSPH Halland Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod för löpande dialog om vårdupplevelser, behov och önskemål med aktuella patienter. Forumet leds av en egenerfaren samtalsledare som utbildas och handleds av NSPH Skåne, och som har en oberoende roll av psykiatriverksamheten

Anhörig - Stöd till dig som lever nära - vaxa

NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Häls

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Johanneshov, Stockholms Län, Sweden. 5,8 tn gillar. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är samarbetsorganisation för patient-, brukar- och.. Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos.

Nationellt kompetenscentrum anhörig

 1. Den 13 november anordnade NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Intressanta talare avlöste varandra under dagens digitala föreläsningar, Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd från Attention var en av dem. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskap och.
 2. Den slutsatsen drogs under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa den 20 oktober. Inspirationsdagen anordnades av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa i samverkan med Nka, Nationellt kompetenscentrum anhörig, SKL, Sveriges kommuner och landsting och Studieförbundet Vuxenskolan. Gensvaret var stort
 3. NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Hjärnkoll har tagit fram material till olika studiecirklar för brukare/patienter/klienter och deras anhöriga/närstående som kan startas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala.. Följande studiecirklar finns: 1. Din egen makt: Vänder sig till dig som har egen eller anhörig erfarenhet av psykisk ohälsa
 4. Att ha en närstående som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan innebära många tankar och känslor. Vissa dagar kan allt kännas tryggt och bra och andra dagar känner du dig kanske orolig, trött och ensam. Mitt i allt är det viktigt att du kommer ihåg dig själv och funderar över vad du behöver för hjälp
 5. Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig.Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd
 6. föreläsningskväll på tema att vara anhörig. Både medlemmar och andra är välkomna. På programmet: ‣ Leg. psykolog Mikaela Svedmyr från BUP OCD föreläser och ger råd om hur man som anhörig kan förhålla sig till personen med tvångssyndrom och till den behandling som ges. ‣ Elin Olaisson berättar om sina erfarenhete
MORGONDAGENS PSYKIATRI 9 oktober | NSPH

NSPHiG:s huvuduppdrag är att stärka brukarinflytande på olika nivåer. Ett sätt att göra det på kan vara genom en utbildning, föreläsning eller studiecirkel. Arbetet med att stärka brukarinflytandet utgår från alla uppdrag och projekt som NSPHiG idag arbetar med. Utbildningsinsatser sker. Intresseanmälan Inspirationsdag om stöd till anhöriga 13/11 2020. NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Så vill vi ha det. I NSPH:s visionsskrift Så vill vi ha det kan du.

Hem - NSPH Stockholms lä

 1. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Johanneshov, Stockholms Län, Sweden. 5,7 tn gillar. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är samarbetsorganisation för patient-, brukar- och..
 2. Barn som anhöriga. Barnkonventionen är lag [1] och utgör en grund till att varje barns rättighet blir uppmärksammat och att varje barn får det stöd och hjälp som den är i behov av. Barn (0-18 år) som är anhöriga/närstående har rätt till information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 5 kap. 7 § Ett barns behov av information, råd och stöd ska.
 3. Då söker vi dig till våra fokusgrupper på NSPH, som syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården. Det kommer anordnas tre fokusgrupper: en för unga som berör deras egna erfarenheter, en för vårdnadshavare och en för syskon som berör deras erfarenheter som anhöriga
 4. Här är några punkter i NSPH:s nyhetsbrev. Vill speciellt framhålla filmen om att möta anhöriga i vården, framtagen av Anhörigprojektet! Mycket sevärd! På plats under Almedalen 2017; Remiss om jämlik hälsa; Undantaget för rättsväsendet måste slopas; Ny film om att möta anhöriga i vården; Skriv under uppropet om anhörigstö
 5. NSPH Stockholm län består av 9 föreningar inom området psykisk ohälsa inom Stockholms län. ge stöd åt drabbade och anhöriga via bl.a. Självskadechatten, jourmail och stödforum samt arbetar för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i brukarråd,.
 6. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Johanneshov, Stockholms Län, Sweden. 5.8K likes. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är samarbetsorganisation för patient-, brukar- och..

Video: Återhämtningsguiden - Star

En dag går något bra (jag är anhörig till ett barn som behöver mycket stöd), nästa dag gör det inte det. När man överklagar får man rätt, men jag har inte tid att överklaga hela tiden. Jag har inte tid att köa i flera timmar för stöd vi alltid kommer behöva DEBATT. Personliga ombud utför en viktig uppgift och når de mest utsatta, men den statliga finansieringen släpar efter. Kungsbacka kommun har redan beslutat att lägga ner sina personliga ombud. Ökad statlig finansiering krävs, skriver företrädare för Nationell samverkan för psykisk hälsa Ingrid Lindholm, NSPH:s Anhörigprojektet berättade om anhörigprojektet som syftar till att finna lösningar för att stödja och uppmärksamma situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad kan man göra åt att hälften av de anhöriga själva drabbas av psykisk ohälsa och att tre av fyra är i behov av stöd anhöriga möjligheten att gå NSPH:s cirklar. Hittills har fem cirklar genomförts. - Det här är en hit. Vi hoppas och tror att det här arbetet kan fortsätta under hela 2013, säger Peter Åborg, sektionschef inom socialpsykiatrin i Botkyrka. Inne på träf˜okalen Bryggan i Norsborgs cen-t rum är det full fart

Jan Olof Forsén Brukare, anhörig, NSPH Anders Forsman Professor, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen Marianne Kristansson, Adj lektor, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, programområde social- och rättspsykiatri Karolinska Institutet Anhörig. Är du anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning kan du indirekt få stöd genom att den funktionsnedsatte personen beviljas insatser. Kontakt. Biståndshandläggarna kan nås i mån av tid via kontaktcenter/växeln telefon 023-830 00. Om du inte är nöjd med beslute Begreppet anhörig är vidare än det du nämner i inlägget. Detta har diskuterats brett och idogt av alla medlemsorganisationer inom Hjärnkoll och NSPH. Det råder en ganska tydlig enighet i frågan. Tråkigt att du använder det som ett argument som distanserar dina övertygelser ifrån NSPH och/eller Hjärnkoll

NSPH:s yttrande över Klagomålsutredningens slutbetänkande Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs genom deras unika kunskap och anser att deras perspektiv och erfarenheter bör ha ett större infly-tande över beslut och insatser som berör dem både på individ- och systemnivå Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Stöd till anhöriga - Dalarna. Facebookgrupp - Anhörigstöd i Dalarna. Socialstyrelsen. Stöd till anhöriga. Övriga. Ung anhörig Demensförbundet. Alzheimerföreningen NSPH. Attention Autism- och Aspergerförbundet. Organiserade Aspergare i Dalarna FU Efterfråga hos dina chefer att likabehandlingsarbete sker löpande och se till att anhöriga vid behov inkluderas i det. Säkra brukardelaktighet. Se till att de berörda (de som verksamheten är till för) deltar och har möjlighet att påverka. Normkritiska perspektiv Den 18 december är du som anhörig välkommen till informationsträff för anhöriga. Jessika Andersson är då på plats för att berätta om ett projekt som NSPH startat i år. Projektet går ut på att skapa en guide till dig som anhörig Anhörigprojektet (Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH) Vem hjälper den som hjälper-film om att se anhöriga som en resurs inom vården. (Anhörigprojektet, NSPH) Stöd till anhöriga- vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (Socialstyrelsen) Brukar- och närstående föreningar

Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig. NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa En nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området Temat för festen är Julstämning! Kom klädd som en tomte, en lucia, eller varför inte en julbock! Vi bjuder på grillad korv och varm dricka NSPH fokuserar på stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg, frågor där vi tillsammans kan utgöra en starkare röst och en bredare kunskapsbas än vart och ett av förbunden för sig. Detta har varit det centrala i NSPH:s verksamhet sedan starten 2007 NSPH:s manifestation utanför riksdagen; DEBATT: Anhöriga sviks av samhället; Kunskapslyft om äldres psykiska ohälsa behövs; Läs nyhetsbrevet här! Share this entry. Share on Facebook; Share on Twitter; Share on Google+; Share by Mail NSPH Skåne, Malmö. 1,143 likes · 190 talking about this · 61 were here. NSPH Skåne verkar genom att vara en samarbetsorganisation för föreningar samt deras samarbetspartners, på området psykisk..

2017/44 - Nicole Wolpher, Stockholm | NSPH

NSPH lanserar nu Anhörigprojektet Vem hjälper den som hjälper - ett upprop för bättre anhörigstöd till de som står nära någon som drabbas av psykisk ohälsa. Idag blir hälften av anhöriga själva sjuka och 3 av 4 behöver stöd för egen del. Det är inte ok - och det är dags att våra politiker tar ansvar NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa | 269 followers on LinkedIn | Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

• Vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation • Vara rikstäckande • Ansluta sig till NSPH: s organisatoriska plattform och grundläggande värderingar • Vara demokratisk och medlemsstyrd • Ha minst 1 000 medlemmar, dispens kan ges ner till 500 medlemmar • Vara intressepolitiskt verksa •All psykisk ohälsa- vuxna anhöriga •NSPH, (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) och Schizofreniförbundet Vi ska med Anhörigprojektet uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för och stärka anhöriga till personer med psykisk ohälsa I NSPH har vi t.ex. den i och för sig förträffliga verksamheten Sveriges Fontänhus, som dock inte är någon brukarförening, utan ett riksförbund av huvudsakligen stiftelser. Flera av de övriga föreningarna är helt eller delvis styrda av anhöriga och företräder därför främst deras intressen NSPH - nationell samverkan för psykisk hälsa Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES Socionom med KPT steg 1, sociolog, företagare Milstolpar - Miltonnätverket Anders Milton bjöd in våren 2004 Mer gemensamt än åtskiljande Representanter i arbets- och referensgrupper Lära oss om varandras organisationer Medverkan i konferenser och seminarier NSPH 1 Nätverk för 13 organisationer inom.

Stöd för unga anhöriga till demenssjuka. Fight dementia. Svenskt Demenscentrum. Stroke Riksförbundet. Alkohollinjen. Anonyma alkoholister. Spelberoendes riksförbund. Mind Självmordslinjen. Nationell Samverkan för psykisk hälsa NSPH. Syskonkompetens. Maskrosbarn. Trygga Barnen. Nära Cancer. Me-We. BRA-Barns Rätt som Anhöriga. IOGT-NTO är en samarbetspartner och vi är NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) för Jämtland/Härjedalen. Inom vårat råd har vi stor kompetens eftersom vi har representanter från många olika områden ex. missbruk, anhörig, psykatri, asperger/attention Den 13/11 anordnar vi på Hjärnkoll tillsammans med NSPH, Nka, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Läs mer » Seniorambassadör söke

NSPH Skåne - Nationell Samverkan för Psykisk Häls

 1. anhöriga leder delat beslutsfattande till ökat inflytande och delaktighet. För läkare och vård-personal leder det till att man ser fler dimensioner och vidgar sina vyer om på vilket sätt man kan vara till hjälp. Anki Sandberg NSPH Ing-Marie Wieselgren SKL Innehåll Förord 3 Lusten att leva väcktes när Jeanette blev delaktig
 2. Balans Västmanland har medlemmar som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder. Här finns stöd för drabbade och anhöriga
 3. NSPH, riksförbund. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk för patient-, brukar-, och anhörigorganisationer. Telefon: 08-120 488 00 E-post: info@nsph.se NHSP:s webbplats. OCD-förbundet Ananke. Ideell förening som ger stöd åt människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Telefon: 042-21 22 3
 4. Utöver sitt arbete för Hjärnkoll är hon både brukare och anhörig och även hjälpmedelsambassadör. Uppdraget Hjärnkoll har getts till Handisam och NSPH, som gjort ett program. Visionen är att alla ska känna sig trygga trots sin psykiska ohälsa och att det ska vara lika okej att tala om detta som att till exempel tala om ett brutet ben
 5. Det hålls olika typer av utbildningar i NSPH Stockholms läns regi, bl.a. Hjärnkolls utbildningar för nya ambassadörer eller utbildning till att bli PEER Supporter. OM ÅTERHÄMTNINGSGUIDEN Projektet tar fram olika återhämtningsmaterial, i nuläget finns Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt samt Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. En Återhämtningsguide.
 6. NSPH Halland verkar för ett demokratiskt, solidariskt och rättvist samhälle, där vi ger varandra ömsesidigt stöd. Genom organiserad samverkan vill vi medverka till att psykiatrin i vid mening utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) samverkar med Psykiatrin inom Region Örebro Län, alla länskommuners Socialpsykiatri, Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och andra aktörer som arbetar för psykisk hälsa i länet. I FPS kan vi erbjuda enskild stöttning genom individuella stödsamtal Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom de psykiatriska områden. NSPH ser patient, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området Men anhöriga ser ofta saker som ingen annan har möjlighet att se, säger Anki Sandberg, konferensgeneral och styrelseordförande för NSPH. Licens: Creative Commons erkännande, inga. NSPH:s Anhörigprojekt var på plats på Socialpsykiatriskt Forum nu i veckan och pratade om vilka möjligheter till stöd det finns att få som anhörig. Projektets anhörigkampanj pågår fortfarande på vemhjalper.s

NSPH Nyhetsbrev Nr 8 2017 2017-10-03 / i Nyhetsbrev / av Anhörigföreningen Göteborg. Ur innehållet: Anhörigstöd på agendan 20 oktober, inspirationsdag som vänder sig till personal och chefer som möter anhöriga, utbildningsansvariga inom vård och omsorg samt brukar NSPH:s 6 krav för ett bättre anhörigstöd #vemhjälper | vemhjalper.se 1 Att kvalificerad vård sätts in i tid ekonomiska samhällsbesparingar. 4 Att anhöriga får rätt information I dag tvingas många anhöriga att söka information om sin närståendes tillstånd på egen hand. Vården behöver i ett tidigt skede ge den anhöriga. Evenemangsdetaljer Datum: 11 oktober, 2018 18:00 - 20:00 BDD-träff anhöriga 11 oktober kl 18.00-20.00 Kväll för dig som är anhörig till någon med BDD (body dysmorfic disorder). Samtal med andra i samma situation, samtidigt som föreningen bjuder på fika. Kvällen leds av Anna Fredriksson och Helene Lundberg. Anmälan till info@ocdstockholm.s Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Johanneshov, Stockholms Län, Sweden. 5.7K likes. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är samarbetsorganisation för patient-, brukar- och..

NSPH Halland behandlar personuppgifter på samma sätt som kringliggande region gör när det delen bestod av en kvalitativ djupintervjustudie där brukare samt anhöriga frivilligt kunde delta och berätta om sina erfarenheter av SIP. Den andra delen följde under våren och sträckte sig över e diskriminering@nsph.se Tel: 076-555 51 99 tis-fre kl. 09.00-11.00. I augusti i år startade NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) ett projekt för att motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Projektet löper på tre år. Rådgivningen är en del av projektet. Den är kostnadsfri och kan nås via e-post, post och telefon Anhöriga till personer med psykisk ohälsa riskerar att själva bli sjuka. Uppdaterad 7 september 2016 Publicerad 7 september 2016. NSPH. Tre av fyra. NSPH kommer samla en grupp anhöriga för att samtala om detta viktiga ämne. Gruppens ska preliminärt träffas två gånger och det första mötet hålls kvällstid (17.30- 19.30) på NSPH/Hjärnkolls kansli i Stockholm måndag 19 oktober eller torsdag 22 oktober. NSPH bjuder på mat och fika och deltagarna får timarvode och reseersättning Som anhörig vill man inte bli överkörd eller tagen för given! Man vill vara en del av en lösning - inte av problemet Vi på FPS (Föreningen för Psykiatriskt Samarbete) nätverkar och samverkar i stort sett dagligen med Kommuner, Region Örebro Län, studieförbund och tillsammans med alla intresseföreningarna inom NSPH lokalt, för Örebro Län

Anhöriga mot droger. Rådgivning: I varje lokalförening finns en eller flera rådgivare som efter tidsbeställning tar emot oroliga föräldrar eller andra anhöriga för enskilda samtal i föreningslokalen. AMD anser att en anhörig är den person som i sin närhet har någon han/hon tror eller vet missbrukar droger och oroar sig för detta NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är sedan 2007 ett nätverk be-stående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Var för sig representerar de människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga Hur bokar jag en ambassadör? För att boka en ambassadör börjar du med att fylla i intresseanmälan, så hör vi av oss. Vad kostar det att boka en ambassadör? Pris för att anlita en ambassadör, kontakta vår samordnare Sara, sara@nsph-halland.se.Kostnad för restid med 250:-/timme tillkommer vid föreläsningar utanför Region Halland Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skåne och Riksförbundet Hjärnkoll och ansvarar för verksamheten i Skåne län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom att få ut våra ambassadörer på uppdrag i näringslivet, på myndigheter, landsting och kommuner samt på skolor och utbildningar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är en paraplyorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma inom området psykisk ohälsa. Vi arbetar för att förbättra tillgänglighet och kvalitet och för att brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och omsorg. V

Vi välkomnar NSPH Halland till oss! Kontaktperson för arbetet: Mary-Anne Jakobsson Email: maryanne@nsph-halland.se Organisation: NSPH Halland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig för att möjliggöra ökat inflytande och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga i hela samhället NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll önskar alla en riktig God Jul och Gott Nytt År

Digitala föreläsningar Utöver våra ordinarie föreläsningar kan flera av våra ambassadörer också hålla sin föreläsning via länk, vilket skapar flera möjligheter för dig som beställare att boka en Hjärnkollambassadör. Hjärnkoll följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Priset för en digital föreläsning är detsamma som för en ordinarie föreläsning. Erfarenhet av kognitiva eller andra hjälpmedel Erfarenhet av arbete/sysselsättning Inslag av bild, musik, diktläsning eller liknand Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, som tar sig många olika uttryck, kan utsätta dig för svåra påfrestningar. Egen återhämtning är nödvändig. Därför är det väldigt viktigt att det finns ett stöd för dig för att orka

För dig som är anhörig - NSPH

NSPH:s studiecirklar. Om NSPHs studiecirklar. Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Hjärnkoll har tagit fram material till olika studiecirklar för brukare/patienter/klienter och deras anhöriga/närstående som man kan starta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala NSPH Skåne, Malmö. 1,157 likes · 126 talking about this · 61 were here. NSPH Skåne verkar genom att vara en samarbetsorganisation för föreningar samt deras samarbetspartners, på området psykisk..

World Mental Health Day: Psykisk hälsa har ingen ålder | NSPHVåra fokusområden | NSPHLoggor och bilder | NSPH2017/43 - Esmeralda Moberg, Gotland | NSPH2017/04 – Robert Svensson, Jönköping (om sig själv) | NSPH

Ensam är ingen stark! Här har vi samlat tips på organisationer och forum för personer och anhöriga som lever med psykisk och/eller social ohälsa, samt telefonjourer och chattar för dig som mår dåligt och behöver prata med någon.. För frågor om psykiatrisk vård och behandling ring tel. 1177 Vårdguiden (öppet dygnet runt) Att vara anhörig innebär ett stort ansvar. Susan har funderat på vad det var som gjorde att mamman mådde psykiskt dåligt. Som så många andra som migrerar till ett annat land, förlorade mamman allt; hem, familj, nätverk, jobbtitel, språket och sin identitet. Mammans psykiska hälsa påverkade Susans vardag Detta är NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden

Förbättringsarbete med brukare och anhöriga - NSPH

Återhämtningsguiden - Om Återhämtningsguide

Om Riksförbundet Hjärnkoll | NSPH2017/11 - Mårten Skogman och Anna Lindskog, Stockholm | NSPH
 • Google my data.
 • Rathaus borken hessen öffnungszeiten.
 • Markera alla mail gmail.
 • Läcka bröstmjölk tidigt.
 • Ekonomi flashback.
 • Schlagerparty schwedt.
 • Therese johaug kläder.
 • Osmosfilter pris.
 • Vw polo abs lampa lyser.
 • Bershka berlin.
 • Byggritningar gratis.
 • Tunguska händelsen.
 • Frl 4.
 • Acesulfam k farligt.
 • Stryckhaus willingen.
 • Blogg panikångest.
 • Plantagen fikonträd.
 • Sophie turner james turner.
 • Singelresor skidor.
 • Os guld stafett.
 • Gerontologi bok.
 • Visuospatiala svårigheter.
 • Nativitet usa.
 • Glaslim spricka.
 • Glyfosat parkslide.
 • Hemförsäkring två bostäder.
 • Ultra hd 8k.
 • Tre sim kort gratis.
 • När en kompis förälder dör.
 • Spotlights tvättstuga.
 • Hvb hem kostnad dygn.
 • Storyboard definition.
 • Kandidat i matematik jobb.
 • Rätta bingolottos julkalender.
 • Tunn ulltröja dam.
 • Kassaflödesanalys vid fusion.
 • Bockeboda motionsspår.
 • Juan cruz ponce h r.
 • Fi dizisi 10 bölüm izle.
 • Kemisk peeling kungsholmen.
 • Ath bitcoin.