Home

Region värmland projektmedel

Projektmedel, bidrag och företagsstöd - Region Värmland

Projektmedel Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Med projekt menas insatser utanför organisationens ordinarie verksamhet som är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats Redovisning och utbetalning av beviljat projektstöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering. Rekvisition av beviljade projektmedel sker i efterhand mot redovisning av upparbetade kostnader och skriftlig rapportering av genomförda aktiviteter Projektmedel, bidrag och företagsstöd Bidrag Hållbara Värmland Utlysning av Region Värmland Regional tillväxt Box 1022 651 15 Karlstad. Kontaktinformation. Björn Eiderbrant Näringslivsutvecklare +46108319931 +46725970630 bjorn.eiderbrant@regionvarmland.s Aktuellt läge i Värmland - covid-19 Tidigare uppdateringar av aktuellt läge och bekräftade fall per kommun Tillsammans kan vi bromsa smittan Provtagning och smittspårning Informationsmaterial om det nya coronaviruse Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen

Projektmedel, bidrag och företagsstöd Bidrag Hållbara Värmland Utlysning av medel Bioekonomi, klimat och energi Inom Region Värmland har vi ett viktigt uppdrag. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra. Därför tar vi som arbetsgivare hand om dig Arbetet med regionala serviceprogram, RSP, har pågått sedan år 2002. Länsstyrelsen fastställde, under 2018, ett nytt regionalt serviceprogram för 2014 - 2020. Från 2019 ansvarar Region Värmland för RSP. Det är Näringsdepartementet som vill att myndigheter med regionalt utvecklingsansvar formulerar och genomför ett regional Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur

Genomföra - Region Värmland

 1. Villkor för att få projektmedel. Det finns villkor som beskriver vilka förutsättningar som gäller för att genomföra projekt med ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets program och insatser. Dessa förutsättningar är samlade i Tillväxtverkets allmänna villkor. Aktuella allmänna villkor. I de allmänna villkoren regleras, till exempel
 2. Kulturens samarbetsföreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturens. Satsningar ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet
 3. Allmänt om projektmedel Region Västerbotten ansvarar för fördelning av statliga medel för regional tillväxt i Västerbotten. Syftet med medlen är att genom projektfinansiering skapa hållbar regional tillväxt och bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).. Råd om projektplanering och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok
 4. . Publicerad Tor 12 nov 14:55. 46

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa.. Stöd till företag som ska göra mindre investeringar, upp till 60 000 kronor, i maskiner, inventarier eller externa konsulter

Investeringsbidrag - Region Värmland

Aktuellt läge i Värmland - covid-19 Tillsammans kan vi bromsa smittan Så fixar du sommaren Hemester Västra långholmen Skutberget Rottneros park Mörudden Kristinehamn Jäverön Brattforsheden Borgvik. Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland har ungefär 26 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om Region Värmlands verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I revisorernas uppdrag ingå Aktuellt läge i Värmland - covid-1 Ansökan om projektmedel till projekt IndBygg Beslut Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden 1. Regionala utvecklingsnämnden beviljar 3 437 076 kronor till Paper Province för projekt IndBygg för år 2020-2022. 2. Region Värmland är en stor fastighetsägare, och i genomförandet av projektet sk Projektmedel till kulturprojekt •4 miljoner kronor i genomsnitt/år 2013-2018 •9-15 projekt per år •Exempel på aktörer: o Värmlands museum o Wermland opera o Säffle operan o Riksteatern Värmland o Alma Löv o Västanå teater o Region Värmland

Centrum för klinisk forskning, Region Värmland Välkommen till ansökningsförfarandet för de medel som Centrum för klinisk forskning i Värmland delar ut.Centrum för klinisk forskning (CKF) avsätter årligen ett projektanslag om 2 miljoner kronor för klinisk forskning inom hälso- och sjukvård och tandvård. Anslaget fördelas en gång om året regionala projektmedel för särskilda satsningar. Ni får gärna ta initiativ. Ibland går vi in i en satsning och kan då också ta vissa kostnader för ☐ Region Mitt (Västmanland, Värmland, Örebro, Östergötland, Södermanland) ☐ Region Öst (Uppsala Stockholm, Gotland) ☐ Region Väst (Västra Götaland, Halland Tjänsteskrivelse - Ansökan om projektmedel till projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom det regionala tillväxtarbetet 2019-2020 Beslut om stöd - Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom det regionala tillväxtarbetet 2019-2020 - Nypsbeslut Utdraget skickas till Region Värmland 3DJH R

Så söker du projektmedel inom kulturområdet - Region Värmland Så söker du projektmedel inom kulturområdet Tid 2020-09-16 09:00 - 2020-09-17 17:00. Vill du utveckla projekt inom slöjd, konsthantverk eller bild och formområdet? www.regionvarmland.s Region Värmland samordnar arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi. Att delta i processen är ett uppdrag och ett ansvar som är gemensamt för alla som bor, lever och verkar i länet. Denna sajt är tänkt att fungera som en guide till dig som vill vara med och bidra till Värmlandsstrategin och länets utveckling fram till 2040 Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder. Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra Min Ansöka Sjukvårdsregion Mellansverige 2 oktober 2020 beslutade Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion att namnet ska bytas till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet speglar tydligare vilka regioner som ingår. Namnbytet pågår under hösten. I sjukvårdsregionen samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och.

Mediecenter Värmland - Region Värmland

Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas här Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften som leder till regional tillväxt och utveckling. För att ett projekt ska beviljas medel ska dess insatser överensstämma med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 och Finansieringsstrategi 2018-2020.. Ansökan om projektmedel är en offentlig handling

Omställningscheckar - Region Värmland

Inom Region Gävleborg finns en bredd av stöd och bidrag att söka, allt från verksamhetsbidrag till tillfälliga projektmedel. Hitta rätt stöd för er verksamhet inom kultur och hälsa-området Projektmedel Region Hallands projektstyrningsmodell Hållbar affärsutveckling Projektmedel. Organisationer, kommuner eller andra aktörer som är intresserade av att driva projekt som harmonierar med Region Hallands mål, kan få stöd i form av finansiering, bollplank eller hjälp med kontakter

Alla anställda i Region Värmland kan se fram emot ett presentkort på 1 000 kronor att handla för. - Vi vill ge en gåva med tanke på det året som varit med pandemin, säger Niklas Larsson. Varje torsdag sammanfattar Smittskydd Värmland veckans som gått ut coronasynpunkt på Region Värmlands hemsida. Från att ha haft en förhållandevis låg smittspridning under en längre period, har man nu, som NWT rapporterat, sett en lägesförändring i oktober. Antalet fall har ökat. Konstvisningar anordnas bland annat på förfrågan och i samband med invigning av nya lokaler. De återkommande konstvandringarna på Centralsjukhuset i Karlstad leds av personal från konstenheten eller av Kerstin Wessberg I torsdags gick Region Värmland ut med att alla anställda som inte fått fyra veckor sammanhållen semester får 5 000 kronor i kompensation, minus skatt. Plus 200 kronor per timme i övertid för de som jobbar extra i aktuella verksamheter under semesterperioden. Samt ett höjt friskvårdsbidrag

Region Värmland har idag beslutat att gå upp i stabsläge. - Smittspridningen ökar i Värmland samtidigt som vi har ett ansträngt läge på våra sjukhus. Vi måste vara beredda om detta. Start / Detta gör Region Kalmar län / Projektfinansiering / Utbetalning av projektmedel Utbetalning av projektmedel. För projekt beslutade under 2019 görs ansökan om utbetalning via www.minansokan.se. Min ansökan; Har du ett projekt där projektbeslut tagits från 2019 eller senare, ska du ansöka om utbetalning via Min ansökan (www.minansokan.se, se ovan) Det allra sista landstingsfullmäktigemötet tisdagen beslutade om tolv arvoderade regionråd i den nya region Värmland. Foto: SVT Visa alla (2) Visa alla (2) Tolv regionråd i Region Värmland HÅLLPLATS #1: Projektansökan - vart finns pengarna? 1 oktober, kl. 11.30-13.00. Anmälan Anmäl dig här! (För kännedom: du kan få ett meddelande om att länken inte är säker, men den går till en Formsenkät som vi har tagit fram) Möteslänk Seminariet hålls i form av en digital föreläsning. För att ta del av den behöver du ansluta via Microsoft Teams genom att klicka på den. 48 avgångsvederlag - på 1,5 år. Till en totalkostnad av drygt nio miljoner kronor. Region Värmland placerar sig på en fjärdeplats i Sverige när det gäller antalet utköpta personer

Region Värmland har rekryterat en ny HR-direktör. Hon heter Josefine Ståhlberg och kommer närmast från Göteborgs stad - men ursprungligen från Kristinehamn. Rollen som HR-direktör inom Region Värmland har varit vakant sedan Peter Bäckstrand utsågs till regiondirektör i början av april. Region Värmland, Värmlandsarkiv Sök Utan objekttyp Arkeologiskt föremål Film Fotografi Konstföremål Kulturhistoriskt föremål Litteratur Ljud Naturhistoriskt föremå Nu permanentas regionens nätläkare via appen Region Värmland efter ett halvårs försöksverksamhet. Tanken är även att man ska utöka tjänsten med fler kompetenser. - Tjänsten har.

Region Värmland, tidigare Landstinget i Värmland och Värmlands läns landsting, är en region för de 282 462 invånarna i Värmlands län.Region Värmland ansvarar, som alla regioner, för hälso- och sjukvård. Förutom detta har regionen även ett ansvar för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner, kulturpolitik och folkbildning Start / Detta gör Region Kalmar län / Projektfinansiering / Ansök om projektmedel Ansök om projektmedel. Härifrån går du direkt till Min ansökan där du registrerar dina uppgifter. Under Frågor och svar hittar du en guide om hur du går tillväga Region Värmland omfördelar miljoner - ska mildra pandemins påverkan. Uppdaterad 13 oktober 2020 Publicerad 13 oktober 2020. Regionens kultur- och bildningsnämnd har gjort två miljoner av.

Jobba med oss - Region Värmland

Kvalificerade lag Region Väst 2020-2021. Avser Damettan, Hockeytvåan, J20 Elit, J18 Elit, U16 Eli Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Om verksamheten Hjärt- och akutmedicinkliniken. Region Värmland har också justerat torsdagens siffror, ytterligare fyra fall hade konstaterats. Så undviker du att smitta andra. Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du har milda symtom. Efter att dina symtom försvunnit ska du stanna hemma i minst två dagar Projektet ska rymmas inom målområdet En region som syns och engagerar, där Sjuhärad ska sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. Projekten ska också bidra till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen, Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 - 2023 Region Värmland Kollektivtrafik utvecklar e-tjänsteportal med hjälp av Ninetech mån, okt 26, 2020 10:24 CET. Ninetech har fått uppdraget att tillsammans med Kollektivtrafiken i Region Värmland utveckla en e-tjänsteportal för alla värmlänningar som nyttjar kollektivtrafiken. Huvudmålen med portalen är att kunna ge samlad information om kollektivtrafikens resetjänster, ge tillgång.

Regionala Serviceprogramme

Till denna dialog tar Region Värmland med sig förslag på eventuella restriktioner till myndigheten. - Folkhälsomyndigheten kan, tillsammans med oss, bedöma om vissa lokala restriktioner kan fungera för vårt läge i Värmland eller inte. Vilka förslag det handlar om ville inte Anna Skogstam då gå in närmare på Redovisa och rekvirera projektmedel. Generellt gäller följande för att redovisa och rekvirera projektmedel. Villkoren finns också i det beslut som vi skickar till projektägaren. Projektstart. Startdatum för projektet finns angivet i beslutet. Projektet ska påbörjas så snart som möjligt efter detta datum Region Värmland har gått upp i stabsläge. Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och hämta information från din enhet och för att mäta trafik på vår webbplats Region Värmland höll på torsdagseftermiddagen en pressträff med anledning av de skärpta coronaråden i Värmland. Vi rapporterade live från pressträffen. Medverkade på pressträffen gjorde representanter från regionen, länsstyrelsen och kommunerna

Region Värmland höll på torsdagseftermiddagen en pressträff med anledning av de skärpta coronaråden i Värmland. Vi rapporterade live från pressträffen. Det går att se den i efterhand här nedan. Medverkade på pressträffen gjorde representanter från regionen, länsstyrelsen och.

Värmlandsarkiv - Region VärmlandFör dig som jobbar med barn och unga - Region Värmland

Video: Region Värmland

 • Elnät eon.
 • Canon 7d mark 3 price.
 • L'atelier sur la braise facebook.
 • Eritrea utbildning.
 • Estonia omkomna barn.
 • Blanda alkohol och voltaren.
 • Hur många timmar är heltid natt kommunal.
 • Norwegian business class bangkok.
 • Topmodel gesicht zum ausmalen.
 • Domeinnamen verkopen legaal.
 • Barbra streisand youtube.
 • Fantomen guran.
 • Pomeranian teddy.
 • Baby smile arbeitsvertrag.
 • Aldo ingrosso barn.
 • Hohenloher tagblatt anzeigen.
 • Scandic meny.
 • Beräkna variansen.
 • Hitta bortadopterade barn.
 • Fragen an jungs über liebe.
 • Asics gt 1000 5 dam.
 • Jobb utan utbildning med bra lön.
 • Etto commuter helmet.
 • Skatteverket västerås öppettider.
 • Biryani zeina.
 • Billiga festskor.
 • Dans på träffen nyköping 2017.
 • Kroppsdelar organ.
 • Hyra hus i spanien blocket.
 • Liz torres.
 • Bokföringsföretag.
 • Wehrmacht eagle.
 • Vassa eggen ny restaurang.
 • Naturkunskapslärare lön.
 • Galonne pocket watch serial numbers.
 • Karl hans sigges.
 • Bladornament synonym.
 • Call of duty zombies story.
 • Hv71 spelschema kalender.
 • Interrail platsreservation.
 • Repa.