Home

Sen anmälan antagningen

Om du gör en sen anmälan innan urval och prioriterar den framför andra utbildningar som du redan tackat ja till i tid, kan det hända att utbildningarna under den sena anmälan blir strukna. I antagningen till höstterminen 2020 gäller tillfälligt utökat antal sena sökalternativ De utbildningar som är öppna för sen anmälan har en välj-knapp. Dagen efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan förrän efter urval 1. Urval 1 sker några dagar innan antagningsbeskedet.

Sen anmälan görs som vanligt via antagning.se och du får besked via antagning.se när Uppsala universitet har behandlat din anmälan. Universitetets behandling av sena anmälningar påbörjas först efter det andra urvalet. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in,. Sen anmälan. Några av våra utbildningar är öppna för anmälan även efter sista anmälningsdag. Du kan då göra en sen anmälan till dessa på antagning.se där det framgår vilka utbildningar som är sökbara.. Tänk på att även om en utbildning är öppen för en sen anmälan innebär detta ingen garanti för att du ska få en plats Utbildningar stängs för anmälan efter sista anmälningsdag, men utbildningar med lediga platser öppnas senare för sen anmälan. Dessa utbildningar är märkta Öppen för sen anmälan på Antagning.se Antagningen kommer att börja handlägga sena anmälningar efter urval 2. De utbildningar som ni anser har tillräckligt många sökande ska inte vara öppna för sen anmälan. Stäng dessa utbildningar för anmälan på NyA-webben. Efterantagning. Efterantagning är antagning till kurser och program efter urval 2 När sista anmälningsdag har passerat kan du fortfarande anmäla dig till vissa utbildningar, men din anmälan behandlas då som en sen anmälan. När antagningen är klar. I och med att du blir antagen till en utbildning, kommer den eller de utbildningar som du satt lägre ner i din anmälan att strykas

Reservantagning och sen anmälan

 1. Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier
 2. Gå sedan in på antagning.se för att se om den fortfarande är öppen för sen anmälan. Efter sista svarsdag och fram till andra urvalet går det inte att göra en sen anmälan. Om du har glömt att tacka ja till din plats, måste du göra en återanmälan när du fått ditt andra antagningsbesked
 3. Våra program och kurser kan vara fortsatt öppna för sen anmälan. På antagning.se kan du söka fram en lista med de tillgängliga kurserna och programmen. Fler utbildningar tillkommer efter att det första antagningsbeskedet har gått ut till dem som ansökte i den ordinarie ansökningsperioden
 4. Från ansökan till färdig klasslista. yh-antagning.se är webbtjänsten som hjälper skolor att spara tid, öka kvaliteten och följa en rättssäker antagningsprocess
 5. Sen anmälan, det vill säga anmälningar efter sista anmälningsdag, kan endast göras till de program och kurser som är öppna för sen anmälan och går att välja på antagning.se. Sen anmälan Även om ett program eller en kurs går att söka sent betyder inte det att platserna nödvändigtvis räcker till alla som söker

Anmälan via antagning.se. Du gör enklast din anmälan på Antagning.se. Läs mer om webbanmälan och hur du anmäler dig direkt på Antagning.se. Här finner du också information om vad du eventuellt behöver komplettera din webbanmälan med. Alla program som är öppna för sen anmälan hösten 202 Efter det behandlas de som är reserver och sist de som har gjort en sen anmälan. Oavsett när du ansökt ska du vara behörig till den utbildning det gäller för att ha möjlighet att få en plats. Gör en sen anmälan - på dessa utbildningar kan det finnas platser kvar. Mer information om hur du gör en sen anmälan hittar du på Antagning.s Sen anmälan - om du har missat ansökningsperioden . Majoriteten av våra utbildningar stänger för anmälan efter sista anmälningsdag och öppnar för sen anmälan efter första antagningsbeskedet. På antagning.se visas de kurser och program som är öppna för sen anmälan. Här kan du även se när och om anmälan öppnar igen Sen anmälan Nedan finner du länkar till antagning.se. Där kan du hitta utbildningar som fortfarande är öppna för sen anmälan. Här hittar du utbildningar för höstterminen 2020 (antagning.se På dessa sidor har vi samlat viktig information om allt från anmälan/ansökan till antagning. Sista anmälningsdag, komplettering, sen anmälan med mera

Sen anmälan före urvalen. Även om du gjort en sen anmälan före första urvalet, som sker i början av juli/december, så deltar du inte i detta urval och har ingen möjlighet att tacka ja. Du deltar då med din anmälan i urval två och får ditt antagningsbesked i augusti/december. Var uppmärksam på Mina sidor på Antagning.se och. Från anmälan till antagning. Stockholms universitet; Utbildning; Anmälan och antagning; Anmälan och antagning; Här beskriver vi steg för steg hur du gör en anmälan till våra utbildningar. Du hittar även information om när och hur antagningsbeskeden publiceras och vad du behöver tänka på efter att du har blivit antagen Anmälan och antagning Meriter, behörighet, urval... Det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet! Här får du en överblick över hela processen - från att du anmäler dig till terminsstart. Vi tar dig steg för steg så att du inte missar att skicka med något som är viktigt för din anmälan

Sen anmälan till kurser/program. Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till kurser och program som har en Lägg till-knapp på antagning.se. Tillvägagångssätt för sen anmälan. Sen anmälan kan göras på två olika sätt: 1. Via webben. Webbanmälan görs via antagning.se Kurser som är öppna för sen anmälan I den internationella omgången är samtliga alternativ öppna för sen anmälan, dock längst till och med den 28 februari, om inte annat meddelats antagningen. Sena anmälningar hanteras i ett efterplaceringsurval i början på maj. Innehållsansvarig: Stefan Johansson 05 november 201

Utbildningar öppna för sen anmälan VT2021 (länk till antagning.se) Utbildningar öppna för sen anmälan HT2020 (länk till antagning.se) Regler kring anmälan. Enligt Högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning. Om du vill läsa om hur arbetet med antagningen går till här hos oss finns dokumenterat i Högskolan. Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se: 4 april: Högskoleprovet: 15 april: Sista anmälningsdag, anmälan stängs: 7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 18 juni: Sista kompletteringsdag: 9 juli: Första antagningsbeskedet med svarskrav: 15 juli: Sen anmälan öppnar: 24 juli.

En sen anmälan behandlas löpande och ofta senare i processen. De som har ansökt i tid behandlas först, därefter behandlas sena anmälningar. Observera att även om Newton tar emot sena anmälningar är det ingen garanti för att du ska få en plats. Om du uppfyller behörighetskraven och det fortfarande finns lediga platser på. Sen anmälan görs som vanligt via antagning.se och du får besked via antagning.se när GIH har behandlat din anmälan. Sena anmälningar handläggs löpande. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, så rangordnas du efter det datum du anmälde dig

Sen anmälan - Uppsala universite

Sena anmälningar deltar alltså inte i övriga ordinarie urvalsgrupper för utbildningen. Läs mer om sen anmälan på antagning.se. Återanmälan. Om glömt att tacka ja, eller om du blivit struken i urvalet på grund av obehörighet så kan du göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan Du anmäler dig till högskolan på webbplatsen Antagning.se. Om du missar sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till vissa kurser och program Utbildningar öppna för sen anmälan hittar du i utbildningskatalogen. Sök via antagning.se, eller via utbildningskatalogen. Om vi har platser kvar vid terminsstart är det också en sen anmälan du ska göra. Se även universitetets webbplats om Sen anmälan

Sen anmälan till utbildningar, kurser och program HKR

 1. Vissa av våra program och kurser är öppna för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se och där kan du också hitta mer information om hur det går till. Sökande rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns lediga platser på utbildningen efter ordinarie antagning, antas behöriga sökande som har gjort sen anmälan
 2. en 2020 Antalet möjliga sökalternativ till höstter
 3. en 2021: Majoriteten av våra utbildningar är fortfarande öppna för sen anmälan och denna görs via antagning.se (extern länk). Sen anmälan till höstter
 4. en 2020. Observera att program och kurser som är öppna för sen anmälan inte automatiskt har lediga platser, utan att du kan placeras som reserv
 5. sstart innan du får besked om antagning
 6. > Anmälan och antagning > Sen anmälan Sen anmälan. På flera utbildningar är det möjligt att antas trots att man anmäler sig sent. Om du har missat sista anmälningsdag kan det därför vara möjligt att göra en sen anmälan till kurser. Din anmälan placeras i kö utifrån den dag då den kom in.
 7. där anmälan stängde efter sista anmälningsdag kommer de kurser och program som har lediga platser, eller högst 300 reserver, att öppnas för sen anmälan efter urval 1
Viktig information – steg för steg | Studentwebben

Rutinerna för sen anmälan gäller inför antagning till sommar-, höst-, och vårterminer, och rör såväl fristående kurser som program och kurser inom program. Antagningsavdelningen skickar instruktioner till kontaktpersoner på fakulteterna om hur man ger förhandsbesked om utbildningar ska öppnas för sen anmälan Den 15 oktober var sista anmälningsdag inför våren. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 15 december De kurser som har platser kvar öppnar upp för sen anmälan. Om kursen inte öppnar är det försent att anmäla sig. Om du inte hittar din programkurs på antagning.se, kolla först att du loggat in på rätt sätt - via rullisten under Är du redan student så att du vidarebefordras och loggar in med ditt UpUnet-S-konto

MOOC om antibiotikaresistens hos boskap | Studentwebben

Sen anmälan. Även om sista anmälningsdag har passerat så går det bra att söka utbildning. Många kurser och program håller öppet för sen anmälan. Det innebär att du söker via antagning.se precis som vanligt. Ansökningarna som kommer in till högskolan rangordnas efter anmälningsdatum Sen anmälan. Många lärosäten fyller inte upp platserna på sina kurser och då öppnar de en sen anmälan. Det är alltså kurser som har platser kvar - de är därför mycket lättare att komma in på och kan vara ett sätt att komma iväg till den där studentstaden även om du inte kom in på just det du tänkte Anmälan till högskolans utbildningar görs på antagning.se där du också kan följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked.. Välj en utbildning. Hos oss kan du läsa kurser, kurspaket och program. Behöver du hjälp med att hitta eller välja en utbildning kan du kontakta Studie- och karriärvägledningen.. Gör din anmälan Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Logga in på antagning.se. Prioritera dina val och gör din anmälan Sen anmälan När sista anmälningsdag passerat kan du fortfarande anmäla dig via Antagning.se till kurser och program som är öppna för sen anmälan. En sen anmälan behandlas efter de som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker inte. De behöriga sökande rangordnas efter datum då den sena anmälan inkommit

Sen anmälan Lunds universite

 1. Här ser du alla utbildningar som är öppna för sen anmälan. Om du inte hittar din utbildning i listan betyder det att den är stängd för anmälan. Till antagning.se. MDH Eskilstuna. Hamngatan 15. Visa på karta. Växel: 016-15 36 00
 2. Anmälan och antagning. Här hittar du information om behörighet, urval, hur du anmäler dig, vad som händer efter att du blivit antagen, med mera. Anmälan till din utbildning gör du på antagning.se
 3. Läs om sen anmälan på antagning.se. Studieavgifter. Sökande som inte är medborgare i Sverige eller annat EU/EES-land eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter för studier på grund- och avancerad nivå. Läs mer om studieavgifter på antagning.se. Sekretessmarkering . En anmälan till högskolestudier är en allmän handling
 4. Sen anmälan är öppen för de flesta av våra kurser redan nu! I regel finns på de flesta av våra kurser ett antal platser lediga för sen anmälan. Då gäller det att skynda sig, för platserna delas ut i turordning och först till kvarn gäller! Om du hittar en anmälan-knapp på anmälningssidan så går det att göra sen anmälan

Sen anmälan och efterantagning - Medarbetarwebbe

5 Antagningen öppnar för sen anmälan Kurser och program som efter urval 1 har lediga platser eller högst 300 reserver kommer att öppnas för sen anmälan den 15 december. Institutioner som vill fortsätta att ha stängt trots att antalet reserver är färre än 300, ska meddela sin utbildningsledare, f v b till antagningen, senast den 6 november Anmälan till senare del av civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, och kandidatprogram görs via antagning.se. Senare del. Sen anmälan. Sen anmälankan endast göras till de program och kurser som är öppna för sen anmälan och går att välja på antagning.se Till många av våra utbildningar kan du göra en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Du hittar mer information under sen anmälan på antagning.se. Hur många utbildningar kan jag anmäla mig till? Svar: Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser Här får du en överblick över hela processen - från att du anmäler dig till terminsstart. Anvisningarna gäller för anmälan och antagning till de stora antagningsomgångarna inför vår- och hösttermin, med sista anmälningsdag 15 april respektive 15 oktober Den som är ute i god tid kan gå in och ändra sin anmälan genom att lägga till, stryka och ändra rangordning fram till sista anmälningsdag. Anmälningsperioden är 30 dagar, så det går att undvika fort och fel. Till vissa utbildningar finns ibland möjlighet att göra en sen anmälan. Sen anmälan, på Antagning.se. Alternativa datu

Antagningen. Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU. Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret. Telefon 018-67 28 00. Telefontider måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-1 All sen anmälan till våra utbildningar görs via antagning.se. Har vi stängt utbildningen för sen anmälan beror det på att kursen är översökt och därmed går det inte att välja kursen på antagning.se. Information om hur du gör en sen anmälan finns under Anmälan 5 Antagningen öppnar för sen anmälan Kurser och program som efter urval 1 har lediga platser eller högst 300 reserver kommer att öppnas för sen anmälan den 15 juli. Institutioner som vill fortsätta att ha stängt trots att antalet reserver är färre än 300, ska meddela sin utbildningsledare, f v b till antagningen, senast den 15 juni

Anmäl dig så här - Antagning

Sen anmälan görs som vanligt via antagning.se och du får besked via antagning.se när KTH har behandlat din anmälan. Du kan aldrig antas direkt av KTH eller en lärare. Sena anmälningar hanteras i den datumordning de kommit in. Om flera personer anmäler sig samma datum och platserna tar slut lottas platserna ut mellan de som anmält sig det datumet Sen anmälan till kurs eller program sker på samma sätt som anmälan i tid. Om du har gjort en sen anmälan placeras du efter alla som anmält sig i tid. Din anmälan rangordnas då efter det datum då anmälan kom in. Du kan läsa mer om platsfördelning och urval på externwebben, antagning.se och i SLU:s antagningsordning

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

Utbildningar stängs för anmälan efter sista anmälningsdag, men utbildningar med lediga platser öppnas senare för sen anmälan. Dessa utbildningar är märkta Öppen för sen anmälan på Antagning.se: Sista anmälningsdag till vårtermin är den 15 oktober. Den 13 december öppnar en del utbildningar för sen anmälan Anmälan och antagning on Sophiahemmet Högskola. Anmälan till våra reguljära program på både grund och avancerad nivå sker via antagning.se, både vår och höst.Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för antagning och studieinformation Antagning.se - Svara på första antagningsbeskedet. Återanmälan. Om du har blivit struken på grund av obehörighet, men nu är behörig kan du göra en återanmälan på de kurser och program som fortfarande är öppna för sen anmälan. Antagning.se - Om återanmälan. 3. Hitta din antagensida. Har du tackat ja till din plats Alla sena anmälningar skall lämnas in via antagning.se. Att kursen har en Lägg till-knapp på antagning.se är ingen garanti att du kommer bli antagen. Studenter som lämnar in en sen anmälan till kurser i historia antas endast i mån av plats och bör inte räkna med att få besked förrän i samband med (eller strax efter) kursstart Anmälan och antagning Här hittar du information om att söka till SLU, som hur du anmäler dig till program och kurser och svarar på ditt antagningsbesked. Gör en anmälan och svara på ditt antagningbeske

Antagning till fortsatta studier inom utbildningsprogram. Eventuell anmälan och antagning till fortsatta studier inom ett program, görs på det sätt som beslutats av varje program. Omregistrering. Det går inte att bli antagen till samma kurs mer än en gång. Det vill säga en kurs som baseras på samma kursplan Och antagningen håller öppet hela sommaren, i vissa fall ända tills kursen har pågått någon vecka. Gör en sen anmälan. Hittar du en kurs här i vårt kurssök kan du klicka på knappen Ansök nu. Du blir då automatiskt länkad till antagning.se, där du skapar ett konto och väljer din Mer information om vad som gäller och hur du gör en sen anmälan hittar du på Antagning.se. Kontaktformulär. Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör

Logga in - Antagning

Hur gör jag en sen anmälan? När du har bestämt dig för vilken utbildning du vill läsa, så klickar du på Gör en sen anmälan under den utbildning du önskar söka till. Sen anmälan går till på följande sätt: Registrera ett konto i ansökningswebben eller logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh. En sen anmälan rangordnas efter ankomstdatum, under förutsättning att ansökan är komplett, och placeras efter alla i tid inkomna anmälningar. Antagning sker i mån av plats. Måste jag uppfylla behörighetskraven om det finns lediga platser? Ja. Behörighetskontroll görs på samtliga anmälningar. Finns det alltid lediga platser om. Sen anmälan Efter anmälan Lämna återbud till plats Anstånd med studiestart Då kommer du till antagning.se, där anmälan till landets samtliga högskolor och universitet sker. Följ sedan instruktionerna så registreras du som sökande Efter sista anmälningsdag stängs anmälan helt. De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar igen för sen anmälan i mitten av juli respektive i mitten av december. Från anmälan till antagning; Stockholms universitets alla kurser och progra

Antagning.se. 3. För sent ute? Gör en sen anmälan. Till vissa program och kurser är det möjligt att göra en sen anmälan. Vi behandlar först ansökningar som har kommit in i tid, sedan behandlar vi sena anmälningar. Det är bara om det finns platser kvar på en utbildning som du kan få en plats (och du behöver vara behörig) Användes sista gången i antagning till VT 2017. BII - Gymnasiebetyg med komplettering HP - Högskoleprov AP - Tidigare akademiska poäng AU - Alternativt urval SA - Sen anmälan ÖS - Övriga sökande. Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning

På antagning.se hittar du information om utbildningsutbudet och information om hur du anmäler dig. Där kan du följa din anmälan och kontrollera dina merite Anmälan: 1/ Anmälan via antagning.se. Anmälan görs via antagning.se - oftast senast den 15 oktober (för studier på våren) och den 15 april (för studier på hösten). Vissa terminer justeras dessa datum något. antagning.se. Sen anmälan. Så kallad sen anmälan kan göras för många program och kurser. Den behandlas i mån av tid.

I det fallet det finns lediga platser i utbildningen efter första urvalet kan sökande som gör en sen anmälan erbjudas tillträde. Du kan göra en sen anmälan och då påvisa din behörighet, alltså ansöka och/eller komplettera för att påvisa behörighet efter att första antagningen genomförts Antagning.se. Sen anmälan. Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta Öppen för sen anmälan på Antagning.se OBS att man till vissa kurser inte längre kan göra en s.k. sen anmälan direkt efter sista ansökningsdag!Det är viktigt att du gör din anmälan i tid! Flera av kurserna går dock att göra sen anmälan till även efter sista ordinarie ansökningsdag; du ser via www.antagning.se om kursen går att välja!. Efter andra urvalsomgången i ordinarie antagnin Sen anmälan. Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan på antagning.se. Vad händer efter anmälan? Hur svarar man på antagningsbeskedet, hur går registrering och reservantagning till? Har det hänt något sedan du anmälde dig som gör att du inte kan påbörja utbildningen

Sen anmälan - hur funkar det? Studentwebbe

Antagning.se. Så här loggar du in. Gå till antagning.se och klicka på Logga in. Välj inloggningsalternativet Logga in via studentportal och sen Högskolan i Gävle. Logga in med ditt användarkonto från Högskolan. Se till att e-postadressen på Mina sidor är aktuell eftersom du kommer att få all information angående din anmälan. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning. Läs mer om sen anmälan. Utbildningar som öppnar för sen anmälan. Nedan hittar du våra kurser och program som kan öppna för anmälan den 15 juli

Hälsningar från rektor Peter Högberg | Studentwebben

Öppet för sen anmälan - Linköpings universite

Antagning till våra kurser. Antagning till våra kurser sker centralt på Lunds universitets antagningsavdelning. För att bli antagen till den kurs eller det program du läser behöver du tacka ja till din plats på www.antagning.se. Sen anmälan till kurser. Några av institutionens kurser öppnas för sen anmälan efter sista ansökningsdatum Sen anmälan . Trots att sista anmälningsdag passerat kan du göra en sen anmälan till många kurser och program. De utbildningar som har platser kvar och tar in sökande efter passerat ansökningsdatum har en välj-knapp på Antagning.se, där du anmäler dig För att göra en anmälan. Du anmäler dig till kurser och program på SLU genom Antagning.se.. Är du redan student på SLU kan du anmäla dig till dina programkurser genom att gå till fliken logga in på Antagning.se och välja Sveriges lantbruksuniversitet under rubriken Logga in via studentportal?. Det är viktigt att du anmäler dig i tid

yh-antagning.s

Sommarhälsning från rektor | Studentwebben

Sen anmälan KT

Utbildning - kurser och program - Uppsala universitetLundastudent – Sida 2 – Livet som student vid LundsAnsökan till vårens YH-kurser öppen! | Stockholms Tekniska
 • Sarah connor mutter.
 • Chase field.
 • Interactive map.
 • Röntgen strålben.
 • Polaris star 250.
 • Moonbase alpha youtube.
 • Vronis tanzstudio.
 • Swebowl online scoring.
 • Baby smile arbeitsvertrag.
 • Romantisk restaurang stockholm.
 • Kompositörer italien.
 • Wer wird millionär live stream.
 • När en kompis förälder dör.
 • Bilder på euro.
 • Chalmers studentbostäder andra hand.
 • Tendenz kurs.
 • Bichon havanais vikt.
 • Eurovision 1965.
 • Degiro.
 • Låg självkänsla test.
 • Bonobo artist.
 • Pool party las vegas 2018.
 • Cats tidskrift.
 • Haus kaufen wallern an der trattnach.
 • Canada local time.
 • Nya fiskedrag 2017 tv.
 • Open source website.
 • Larva migrans ansteckend.
 • Tandläkarutbildning krav.
 • Ringa till svensk mobil i spanien?.
 • Comstern.de bewertung.
 • Paleontologi sverige.
 • Sociologi jobbmöjligheter.
 • Dart shop.
 • Fyn malmö.
 • Musikquiz jul.
 • Atp calendar.
 • Medellön i ukraina.
 • Pappersproduktion miljöpåverkan.
 • Breakdance lernen für kinder.
 • Solpaneler fakta wikipedia.