Home

Uu juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten Om fakulteten . Vid Juridiska fakulteten finns Juridiska institutionen med över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Hitta till Juridicum. Forskning bedrivs i dag inom totalt 15 forskningsämnen och nio civilrättsliga delområden Juridiska institutionen Box 512 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSAL Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Dekanus: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035 Prodekanus: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661 Prodekanus.

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Kliniken finansieras av Vinnova Verksamhetsplan 2020 Juridiska fakulteten. Diarienummer: JURFAK 2019/66 Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden Beslutsdatum: 2019-11-26 Kontakt: jurfak@jur.uu.se; Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap Dokumenttyp: Planering Ladda ner. jurfak VP 2020 slutlig inkl bilagor. Skriv u Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Fakulteter vid Uppsala universitet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten A Protokoll. A I Fakultetsprotokoll. A II Examensprotokoll. A III Memorialprotokoll. A IV Utbildnings- och linjenämnders protokoll. A V Tjänsteförslagsnämndens protokoll. B Arkivexemplar av utgående handlingar. Inga handlingar att redovisa. C Diarier. Inga handlingar att redovisa. D Register och. Utlandsstudier via Uppsala universitet kan även erbjudas via en del fakulteter och institutioner. Vi har även samlat länkar till de fakulteter och institutioner som erbjuder utlandsstudier nedan. Listan uppdateras med jämna mellanrum men om din institution saknas i listan hör med din studievägledare eller programsamordnare vad som eventuellt erbjuds Juridiska fakulteten, Ingår som en del av Hedersdoktorer, Uppsala universite JURIDISKA FAKULTETEN Promotor: Charlotta Zetterberg Ärade åhörare! Mitt uppdrag som promotor är mig givet av Juridiska fakulteten. Våra föregångare instiftade den högtidliga rit genom vilken värdigheten som juris doktor överlämnas, och vilken här i dag skall utföras. Insignierna för en juris doktor är tre: Hatten, värdighetens och frihetens tecken; Den gyllene ringen, insigniet.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper . Språkvetenskapliga fakulteten . Stöd för dig med nämnduppdrag . Sammanträdestider . Samhällsvetenskapliga fakulteten . Historisk-filosofiska fakulteten . Teologiska fakulteten . Juridiska fakultetsnämnden . Medicin och farmaci . Teknik och naturvetenskap . IT-nämnden . Personalansvarsnämnden. Juridiska fakulteten. Ladda ner film Dela Bädda in. Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test. Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen

Juridiska fakulteten - Uppsala universite

 1. Juridiska fakulteten ansvarar härutöver för undervisning på en rad utbildningar som ges vid andra fakulteter, såsom de teologiska, samhällsvetenskapliga, medicinska och tekniska fakulteterna. Därtill kommer en omfattande uppgift inom universitetets uppdragsutbildning
 2. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor
 3. Språkvetenskapliga fakulteten. Tel. växel 018-471 00 00 e-post sprakfak@sprakvet.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA. Ska du besöka oss? Institutioner och enheter Campusområden Karta över Uppsala universitet. Genvägar
 4. Juridik. Juridiska fakulteten. Lunds universitet. Box 207, 221 00 LUND. Telefon: +46 46 222 10 00 (växel) info@jur.lu.se. Öppettider

Personal - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

 1. Arbetsordning för Juridiska fakulteten - Uppsala universitet Diarienummer: JURFAK 2014/78 Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden Beslutsdatum: 2014-11-17 Granskat: 2019-11-14 Kontakt: jurfak@jur.uu.se Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenska
 2. Medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Dekanus: prof. Karin Forsberg Nilsson, tel. 471 41 58 Prodekanus: prof. Pernilla Åsenlöf, tel 471 47 68 Prodekanus: prof.
 3. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution - Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för Juridicum
 4. Juridiska fakulteten ansvarar härutöver för undervisning på en rad utbildningar som ges vid andra fakulteter, såsom de teologiska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Därtill kommer en omfattande uppgift inom universitetets uppdragsutbildning
 5. Juridiska fakulteten. Doktorspromotionen 26 januari 2018. Promotor, prof. Laila Zachariasson. Ladda ner film Dela Bädda in. Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test. Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen
 6. ation med anledning av rådande pandemi. Se vad som gäller för din kurs Information till studenter och medarbetare om covid-1

Verksamhetsplan 2020 Juridiska fakulteten - Uppsala universitet Diarienummer: JURFAK 2019/66 Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden Beslutsdatum: 2019-11-26 Kontakt: jurfak@jur.uu.se Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap Dokumentty Språkvetenskapliga fakulteten. Tel. växel 018-471 00 00 e-post sprakfak@sprakvet.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 UPPSAL Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen 1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller 2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha Juridiska fakulteten Box 256, 751 05 UPPSALA Dag Hammarskjölds väg 7 Juridiska fakulteten Del av Hedersdoktorer. Juridiska institutionen Box 512, 751 20 UPPSALA Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26, Juridiska Föreningen i Uppsala Del av Studentkårer Övre Slottsgatan 3, 753 10 Uppsala Juridiska Föreningen i Uppsala Del av.

Miljonanslag till Juridiska fakulteten från Ragnar Söderbergs stiftelse 19 april 2018 Av sammanlagt sex forskare och projekt som beviljas medel om totalt 12 miljoner kronor får Henrik Bellander, Yaffa Epstein, Therése Fridström Montoya och Mosa Sayed vid Uppsalas juridiska fakultet dela på nästan 9 miljoner kronor IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet Juridiska fakulteten Historisk-filosofiska fakulteten Språkvetenskapliga fakulteten 999985029 Registrator Om webbplatsen Dataskyddspolicy Sidansvarig: webbredaktionen@uadm.uu.se. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Fakultetens ledningsorgan - Juridiska fakulteten - Uppsala

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. I 350 år har vi utvecklat juridisk kunskap som kommer till användning i alla delar av samhället UU Innovation . Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap . Historisk-filosofiska fakulteten . Juridiska fakulteten . Samhällsvetenskapliga fakulteten . Språkvetenskapliga fakulteten . Teologiska fakulteten . Undersökningar . Fakulteten för utbildningsvetenskaper . Vetenskapsområdet för medicin och farmac

Till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 072-505 03 78, kaj.hober@jur.uu.se. Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477 Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 Uppsal Teologiska fakulteten. Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om teologi, religion och närliggande områden. Publikationer. CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet

Människorättsklinik - Juridiska fakulteten - Uppsala

Xavier Groussot Professor, Juris Doctor.Anhandling om allmänna principer för gemenskapsrätten (Skapande, utveckling och effekterna av allmänna gemenskapsrättsliga principer: mot en jus commune europaeum? Väl tillbaka har Juridiska fakulteten stått för försörjning och erbju-dit förstklassiga förutsättningar för arbetet, inte minst tack vare alla i administration och fakultetsledning. Återigen har Torbjörn, i egenskap av handledare, och Per Henrik och Torleif på olika sätt stöttat och inspi-rerat både i arbetet och i viktigare frågor Juridiska fakulteten. PB 4, 00014 Helsingfors universitet Besöksadress: Universitetsgatan 3. Tfn +358 (0) 2941 911 (växel) Kon­takt­upp­gif­ter. Facebook Twitter. Helsingfors universitet. PB 4 (Universitetsgatan 3) 00014 Helsingfors universitet Finland Samhällsvetenskapliga fakulteten. Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: samfak@samfak.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, SE-751 05 UPPSALA. Fax: 018-471 165 Mer om oss För ett bättre studentliv Juridiska föreningen i Uppsala är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår för juriststudenter vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kåren bedriver studiebevakande, studiesocial samt arbetslivsrelaterad verksamhet. Läs mer @jfuppsala @jfuppsala Följ oss på Instagram 59.8559374 17.631378

Verksamhetsplan 2020 Juridiska fakulteten - Uppsala

 1. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (127 Kb) 2015-07-07 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (47 Kb) 2015-07-07 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (124 Kb) 2015-06-2
 2. Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND. Telefon: 046-222 00 00 (växel) info [at] med [dot] lu [dot] se. Om webbplatsen.
 3. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och internationellt känd. Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden
 4. Professionell utveckling och färdighets-träning vid farmaceutiska fakulteten Forskarskolor Utveckla dig själv genom att läsa vid en forskarskola. Vill du studera hälsa, vård, medicin eller läkemedel? Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan du läsa 9 program med start på grundnivå och ytterligare 15 på avancerad nivå
 5. Fakulteten erbjuder även två internationell masterprogram samt ett antal fristående kurser. Forskning Dagens angelägna forskningsfrågor är mångfacetterade och vi möter dem med ett ämnesövergripande arbetssätt inom fakulteten, tvärvetenskapligt inom Lunds universitet samt i samverkan med den juridiska praktiken och det omgivande samhället

Juridiska fakultetskansliet. Postadress Juridiska fakulteten Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Besöks-/leveransadress kansliet Juridiska fakultetskansliet Södra huset, A2-A3 Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Fakturaadress Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet Postbox 50741 202 70 Malmö Referensnummer 6522 Juridiska fakulteten. Stockholms universitet; Utbildning; Studera vid universitetet; Stipendier; Stipendier; Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren avser fakulteten att i urvalet av sökande prioritera sådana studerande som planerar att bedriva utbytesstudier vid utomeuropeiska lärosäten med stöd av stipendium Lärarförslagsnämnden är ett beredande organ för Juridiska fakultetsnämnden i anställnings, befordrings- och docentärenden. Nämnden behandlar ärenden som rör både lektorer och professorer. Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av professorer, lektorer och biträdande lektorer i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets. Farmaceutiska fakultetens dekanus informerar. Sara Mangsbo: Prisbelönt innovatör med immunterapi i fokus 2020-11-10 Dubbla utmärkelser till forskare vid farmaceutiska fakulteten 2020-11-10 Vetenskapsrådet anslår miljonbelopp till forskning vid farmaceutiska fakulteten 2020-11-10 Uppsalaforskare i EU-satsning på bättre läkemedelsanvändning 2020-11-1 Juridik, Individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, anställningsskydd, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, EU.

Juridiska institutionen - Uppsala universite

 1. Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: 046-222 10 00 (växel) info@jur.lu.se. Vi använder cookies Så behandlar vi personuppgifter. Sommaröppettider - Bibliotek & reception måndag - fredag: 9.00 - 16.00 lördag - söndag: Stängt.
 2. Fakulteten omorganiserar och elva institutioner blir tre. 1994: Wallenbergstiftelsen och Astra anslår 30 miljoner kronor till fakultetens doktorandutbildningar i galenisk farmaci. 1999: Uppsalas universitets farmaceutiska och medicinska fakulteter förenas i vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 3. Juridiska Föreningens pedagogiska pris. Kvalitetsarbete. Forsknin
 4. Service och stöd. Verksamhetsdokument. Nyhete
 5. för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) Juridicum finns i Oxenstiernska huset, som ligger mitt emot domkyrkan vid Riddartorget i Uppsala, och hade även länge lokaler i.
 6. I utbildningsutskottet finns fem tjänstemän: en ordförande och fyra vice ordförande. Ordförande för utbildningsutskottet har en koordinerande roll och ser till att samarbetet i utskottet fungerar och att arbetet flyter på som det ska. Hen sammankallar också utskottets tjänstemän och aktiva vid behov. Vidare sitter ordföranden som studentrepresentant i nämnden för utbildning på.
T1-Podden - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed fyra doktorandtjänster. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen) Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. Katarina Alexius är jur. dr och sedan år 2004 docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala. År 2001 till våren år 2020 arbetade hon vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, med främst undervisning i utredningsmetodik samt juridik och rättsvetenskap i socialt arbete Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 Uppsal Kansliet för medicin och farmaci sitter i Segerstedthuset och på BMC.En­heten för ledningsstöd och En­heten för utbild­nings­stöd finns på Segerstedt. En­heten för forskningsstöd, En­heten för Student­service och MedfarmDoIT finns på BMC Fakulteten ska också verka för att forskningen ska vara samhällsrelevant och innovativ, med mål att prestera nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet. Juridiska fakultetens forskning utmärks av både bredd och spets

Fakulteter - Uppsala universite

Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format. Se närmare om oss på vår hemsida www.greyadvokat.se. Familjerättsadvokaterna söker praktikanter 2020-09-07 Advokatbyråns inriktning är humanjuridisk, det betyder att vi arbetar med den juridik som rör privatpersoner 18 nov kl. 13.15 /publish - Open access utan extra kostnad 18 nov kl. 13.15. Internationella GIS-dagen 2020 18 nov kl. 13.30. NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din dat

Kurser och program - Uppsala universite

fakulteten som svarar för 44 av de 81 identifierade projekten. 8 (diagram 1 nedan). Därefter följer Utbildningsvetenskapliga fakulteten med 16 projekt och Historisk-filosofiska fakulteten med 12 projekt. På övriga fakulteter finns något enstaka projekt: 3 på Medicinska fakulteten, 2 på Juridiska . Juridiska fakulteten i Uppsala 500 år På den heliga Birgittas dag — den 7 oktober — år 1477 inleddes i Uppsala, i kraft av påven Sixtus IV :s bulla av februari samma år, det svenska riksrådets resolution av den 2 juli och den förste kanslerns, ärkebiskop Jakob Ulfssons, öppna brev av den 20 juli, lectiones et exercicia in Sacra Theologia, Jure Ca nonico et Artibus Juridiska fakultetens skriftserie speglar olika sidor av den rättsvetenskapliga forskning som bedrivs vid fakulteten eller som sker inom dess vetenskapliga verksamhet. Juridiska fakultetens skriftserie har funnits sedan 1985 Historisk-filosofiska fakulteten. Disputationer visas i DiVA. RSS för kalender Prenumerera på kalender. Vilken inverkan har juridiskt erkännande av någons genusidentitet på personens självförståelse? webbredaktionen@uadm.uu.se. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Utlandsstudier via fakultet eller institution - Uppsala

Enheter vid fakulteten Fakultetens bibliotek - Helsingborg Fakultetens bibliotek - Lund Graduate School Institutionsservice Kansli Kontakta oss. Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Postadress: Box 117, 221 00 Lund Besöksadress: Sandgatan 13A, hus. Juridiska utbildningen i Vasa är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen som hör till utbildningsprogrammet för juris magister Forskning inom medicin & farmaci. Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs i samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset Teologiska fakulteten. Tel. växel 018-471 00 00. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2 Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala. Ska du besöka oss? Institutioner och enheter Campusområden Karta över Uppsala universitet. Genvägar. Teologiska institutionen Juridiska fakulteten - universitetslektor Helsinki Inequality Initiative (INEQ) Person: U3 Undervisnings- och forskningspersonal, undervisnings- och forskningspersona

Teologiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 11 olika ämnesområden och ett profilområde.. Genom olika former av samverkan mellan forskarutbildningsämnen kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet vid juridiska fakulteten i Uppsala. Citation for the or iginal published chapter : Almkvist, G. (2013) Uppsåtstäckning av rekvisitet otillbörlig: särskilt avseende otillbörlig marknadspåverkan. In: Karolina Stenlund (ed.), Arbete och fest: skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala (pp. 9-24). Uppsala: Iustus. 1 juli tillträdde nya ledningar för Uppsala universitets fakulteter och vetenskapsområden. Ny dekan vid farmaceutiska fakulteten är Mathias Hallberg, professor i molekylär biovetenskap, vars första uppgift är att lotsa verksamheten genom pågående omorganisation Juridiska fakulteten: www.jurfak.su.se Juridiska institutionen: www.jurinst.su.se På Juridiska fakultetens webbplats finns bland annat protokoll från Fakultetsnämnden, Forskningsutskottet och Utbildningsutskottet.Vidare finns information om fakultetens organisation och kontaktuppgifter till Juridiska fakultetskansliet

Kanaler - Medfarm Play - Uppsala universitetOm forskarutbildning - Juridiska fakulteten - UppsalaStudievägledning - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Ny dekan vid farmaceutiska fakulteten är Mathias Hallberg, professor i molekylär biovetenskap, vars första uppgift är att lotsa verksamheten genom pågående omorganisation. Alumnföreningen Farmis kallar till årsmöte 2020-08-27 Alumnföreningen Farmis inbjuder till årsmöte 28 september 2020 Coronastatus på Det Juridiske Fakultet - følg med her. FORSKNING VISER. Cyberangreb presser folkeretten. BEVILLING. Banebrydende legal tech-projekt skal optimere juridisk informationssøgning. Ny podcast. Juristeriet - en podcast om jura og juridisk forskning. Se flere nyheder. Arrangementer. Vores forskere i medierne

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: samfak@samfak.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, SE-751 05 UPPSALA. Fax: 018-471 165 240 däggdjur hjälper oss att förstå människans arvsmassa 12 nov 2020; Doktorspromotionen ställs in 10 nov 2020; Chatten på 1177 har förändrat arbetsmiljön 10 nov 2020; Prisbelönt innovatör med immunterapi i fokus 9 nov 2020; Covid-19 och immunsystemet 4 nov 2020; Nyutvecklad metod att behandla Alzheimers sjukdom 2 nov 2020; Ny modell ger säkrare prediktioner vid.

Övrigt - Juridiska fakulteten - Uppsala universitetBlanketter, broschyrer, handböcker - Juridiska fakulteten

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Landegren Flera om samma brott - en kritisk analys av medgärningsmannaskap LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Sacharias Votinius Termin: VT 2013 . Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING Fika på BMC med frågesport om fakulteten Föranmälan krävs för fikabeställning. Lokal meddelas efter att anmälan har stängt. Våren 2021 genomför farmaceutiska fakulteten en Fakultetsdag, då med institutionen för läkemedelskemi som värd. Mer information presenteras i god tid

Juristspråket under lupp i ny avhandling | Ergo
 • Pilot krav längd.
 • F secure safe download.
 • Renovera teakdäck.
 • Konstfack utställning 2017.
 • Arlanda vip lounge.
 • Lunds universitet gamla tentor.
 • Omega seamaster price.
 • Min betong.
 • Kar98 pubg.
 • Toronto airport pearson arrivals.
 • Min 7 åring har inga kompisar.
 • Husvagnar halmstad.
 • German charts.
 • Jonas runnemark fängelse.
 • Leg workout gym.
 • Tv väggfäste.
 • Fl studio android.
 • New yorker live cam.
 • Interactive map.
 • Ranöarna.
 • Företagsekonomi online gratis.
 • 3 missfall i rad.
 • Archeage kosten.
 • Svenska skådespelare födda 1952.
 • Camping örebro.
 • Längtan efter dig lyrics.
 • Ökenfolket crossboss.
 • Freddie mercury death newspaper.
 • Kvitten frukt.
 • Bsb login.
 • To the bone luke.
 • Fix corrupt jpg online.
 • Socioekonomisk perspektiv.
 • Ikea snapsglas.
 • Sultan kösen abdulkadir kösen.
 • Dm bowling.
 • Mr bojangles svenska.
 • Oljehärdad board golv.
 • Temperature from celsius to fahrenheit.
 • Ikea snapsglas.
 • Busverbindung auerbach kirchenthumbach.